Budući da je testiranje djevičanstva konačno predviđeno kriminalizacijom, muškarci još uvijek šalju žene na provjeru nevinosti u Velikoj Britaniji