'Neuspjeh vozačkog ispita bio je lekcija otpornosti'